PPCIL 5
Course Structure Course Structure
Timeline Schedule

Director

Lecturer
ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์
ผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ที่ปรึกษาหลักสูตร

Course

Instructor

Lecturer
ดร.กริชผกา
บุญเฟื่อง
รองผู้อำนวยการ
ด้านระบบนวัตกรรม
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
ผู้อำนวยการหลักสูตร
Lecturer
ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
Lecturer
ผศ.ดร.ทวิดา
กมลเวชช
คณบดี
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Speaker

Lecturer
Lecturer
Lecturer
Lecturer
Lecturer
Lecturer
Lecturer
Lecturer
Lecturer
Lecturer
Lecturer
Lecturer
Lecturer
Lecturer
Lecturer
Lecturer
Lecturer
Lecturer
Lecturer

COACH

Lecturer Lecturer

Testimonials

Awesome section description goes here.

คุณนนทโชติ ฉัตรสง่า
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย

ตอนแรกเราก็คิดว่าการมาเรียนคงเป็นการมาเรียนรู้เทคนิคในการสร้างนวัตกรรมเป็นโปรดักส์ขึ้นมาเป็นชิ้นใหม่ ๆ ซึ่งพอมาได้เรียนแล้วมันเปลี่ยนโลกทัศน์ไปเลยว่า นวัตกรรมเนี่ยบางทีไม่จำเป็นต้องการเกิดขึ้นจากเทคโนโลยี มันอาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฏเกณฑ์อะไรบางอย่างที่ล้าสมัย อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ เกิดนวัตกรรมเกิดขึ้นแล้วมัน มี impact มาก ในคลาสเนี่ยผู้เข้าร่วมเรียน Background แตกต่างกันมาก ตอนแรกผมก็สงสัยว่ามันจะทำงานร่วมกันได้หรอ แบบจะขับเคลื่อนออกมาเป็นกลุ่มที่สร้างนวัตกรรมได้จริงหรอ ปรากฏว่า สุดท้ายพอมาได้เรียนได้ทำโปรเจคด้วยกันมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน มันก็เกิด Calibration เกิด Synergy คนที่ Background แตกต่างกัน ก็คือมาช่วยเสริมกันได้ เกิดเป็นความประทับใจว่า แต่ละคนช่วยกัน มันทลายขีดจำกัดของคนที่มาจากหน่วยงานหน่วยงานหนึ่ง แทนที่จะทำงานคนเดียว ขับเคลื่อนนวัตกรรมคนเดียวโดด ๆ บางทีมันเกิดขึ้นได้ยาก ถ้ามันมีสะพานเชื่อมกับจากทั้งภาครัฐและเอกชน มาช่วยกัน อันนี้มันทำให้นวัตกรรมของประเทศเกิดขึ้นได้เร็วกว่า

เพิ่มเติม ▾ ซ่อน ▴
คุณเอกวัฒน์ ธนประสิทธิ์พัฒนาใจ
นักวิชาการพาณิชย์, สำนักงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

หลักกสูตรนี้มีความครบเครื่องเรื่องของวิทยากรที่นำมุมมองที่มีประโยชน์มาถ่ายทอดให้เรา และก็มีกลุ่มของผู้ร่วมทั้งภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชนรวมถึงอาจารย์มหาวิทยาลัย ทำให้เราเติมเต็ม เรื่องของวิชาการกับการประยุกต์ใช้ทั้งภาครัฐและเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อการแก้ปัญหาทั้งมุมเศรษฐกิจ สังคมและเรื่องอื่น ๆ เราคาดหวังว่าเราจะนำโปรเจคที่เราคิดกัน เกิดการขับเคลื่อนทำงานร่วมกัน ต่างไปจากเดิม ที่ทำงานบูรณาการกันใช้องค์ความรู้ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาแก้ปัญหาของประเทศ และทำให้เกิดมุมมองที่หลากหลายจากเดิมที่เรามองด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก เราก็จะมองในมุมของสังคม มองมุมของภาคประชาสังคมมากขึ้น โดยเฉพาะในการที่เรามารับฟังในมุมที่หลากหลายจากหลาย ๆ ท่าน เราจะทำให้เห็นว่าแต่ละเรื่องมันเชื่อมโยงกัน และก็จะเปิดมุมมองและ mindset และ solution ปัญหาใหม่ ๆ

เพิ่มเติม ▾ ซ่อน ▴
คุณฐปณีย์ เอียดศรีไชย
ผู้สื่อข่าว รายการข่าวสามมิติ
ผู้ก่อตั้ง The Reporters

ความรู้จากวิทยากรต่าง ๆ ที่รู้สึกแบบได้ความรู้ที่มากกว่าที่เราคาดหวัง อย่างวิทยากรบางท่านเราอาจเคยพบเจอเคยสัมภาษณ์แล้ว เคยรู้จักเคยฟัง แต่พอมาฟังในหัวข้อการพูดคุยต่าง ๆ มันก็ได้เรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับเรามากและก็หลาย ๆเรื่องเป็นความรู้ที่น่าสนใจรู้สึกว่าในเรื่องของวิทยากรต่าง ๆ เนื้อหาสาระการเรียน มันเกิดประโยชน์ สำคัญอีกเรื่องว่าเพื่อน ๆ น่ารัก เรียนที่นี่รู้สึกว่าอยากเจอเพื่อน ๆ ไม่อยากขาดเรียนเลย และเราได้คาดหวังในการที่เรามาเรียน จะมีส่วนช่วยในการไปเปลี่ยนแปลงให้เกิดการแก้ไขปัญหาในหลายเรื่อง ๆ ในเฉพาะรื่องของ policy เพราะว่าคนที่มาเรียนก็เป็นผู้บริหาร ในหลาย ๆ หน่วยงาน ไม่ว่าจะภาครัฐและเอกชนรวมถึงที่สำคัญคือการทำงานในลักษณะของ policy มันต้องอาศัยความเชื่อมโยงกัน บางครั้งการผลักดันนโยบายอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้ามันไม่เห็นด้วยเห็นพร้อมกันในหลาย ๆ หน่วยงาน มันก็ไม่สำเร็จ ถ้ามีหลายภาคส่วน มาคิดช่วยกันคิดค้น หาอะไรใหม่ ๆ มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในการสร้างนโยบายใหม่ ๆ ในการพัฒนาประเทศของเรา ก็คิดว่าตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่คิดว่าได้ผลหลังจากที่เรียนแล้วอาจจจะได้นโยบายใหม่ ๆ หรือ innovation ใหม่ ๆ ที่สามารถช่วยกันพัฒนาประเทศได้

เพิ่มเติม ▾ ซ่อน ▴
พ.ต.ท.วรภัทร สุขไทย
รองผู้กำกับการ (สอบสวน)
สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ
กองบัญชาการตำรวจนครบาล

ดังนั้นสิ่งที่คาดหวัง ต้องการพัฒนาตนเองสมกับชื่อของหลักสูตร และเพิ่มเติม Connection จากรายชื่อผู้เข้าอบรม มีทั้งผู้บริหาร ไม่ว่าจะเป็นสายการเมือง ราชการ ธุรกิจ รวมถึงสายนักข่าว ผมต้องยอมรับอย่างหนึ่งเลยครับว่า การคัดเลือกผู้เข้าอบรมของหลักสูตรนี้ เขาคัดเลือกได้เก่งมาก ตัวผมเองก็อบรมมาหลายหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นของตำรวจ ทหาร หรือเรียนปริญญาโทตามสถาบันต่าง ๆ ซึ่งตรงนั้นเองการคัดกรองผมยังมองว่าที่นี่มีคุณภาพมากที่สุด เพราะว่าทุกคนที่มาเรียน มีส่วนร่วมในการเรียนทั้งสิ้น แต่ที่มันได้มากกว่านั้น เราได้ความรู้แต่ละคนเนี่ยข้อเสนอข้อคิดเห็นแต่ละคนในการนำมาต่อยอด เราไม่ต้องปูพื้นใหม่เลย พวกเขามีกันอยู่แล้ว คือถ้าความคิดเห็นแต่ละคนเขาสามารารถคอมเม้นท์ได้เลย เขามีความต้องการยังไง ข้อเสนอแนะยังไงหรือมี solution ในการแก้ปัญหายังไง อาจารย์ที่มาสอนแต่ละท่านล้วนเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จในด้านนวัตกรรมด้านการคิดค้นประดิษฐ์ อะไรใหม่ ๆ ให้กับสังคมไทย เรียกได้ว่าเป็นรูปธรรม ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่มักจะหาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาตนเอง อย่างเช่นอ่านหนังสือหรือเข้าเว็บต่าง ๆ อันนั้นมันก็เป็นแนวคิดที่ยังไม่เป็นรูปธรรม เป็นสิ่งที่คิดค้นขึ้นมาและก็เพื่อให้แนวควาวมคิดเพื่อไปต่อยอด แต่พอมาเรียนกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หลักสูตร PPCIL#1 เราจะเห็นความแตกต่างคือคนที่มาเขาประสบความสำเร็จจริง ๆ คนที่เขา success จริง ๆ เป็นนวัตกรรมแนวหน้าของเมืองไทย มีหลายๆคลาสที่ผลประทับใจมาก ๆ อย่างเช่น อาจารย์ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ท่านเองเป็นคนที่เก่งมาก ๆ และก็มีตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมจากต่างประเทศ และสามารถนำมาใช้กับประเทศไทยได้ด้วย ตรงนี้เองนี้แหละครับที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าเป็นหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่มีคุณค่า และก็ให้ความรู้ให้กับนักเรียนทุกคนได้อย่างแท้จริง

เพิ่มเติม ▾ ซ่อน ▴